Tags : #ข่าวชัดประเด็นจริง #ตาก

ตาก แม่ทัพภาคที่ 3 พร้อมด้วยผู้แทนฝ่ายสหรัฐอเมริกาและผู้แทนฝ่ายสาธารณรัฐสิงคโปร์ ร่วมกันส่งมอบอาคารอเนกประสงค์

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 พลโทฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ท […]

3,298 views

ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอดเปิดวิชชาลัยสูงวัยนครแม่สอดสูงวัยอย่างสง่า ชราอย่างทันสมัย ดำรงชีวิตแบบพอเพียงตามวิถีไทย ใส่ใจสุขภาวะตนอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่หน้าห้องประชุมเพชรภูมิปัญญ […]

3,108 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }