khaochad.com

ลงพื้นที่เพื่อรับฟังสภาพปัญหาโครงการกำจัดผักตบชวา ในโครงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบประชาชน ณ จังหวัดพัทลุง

วันที่ 18 มีนาคม…

สค.เปิดแผนปฏิบัติการดิจิตัลระยะ 3 ปี

สค.เปิดแผนปฏิบัต…

“เอยูเอ” ก้าวย่างอย่างมั่นคงสู่ปีที่ 65 ปรับกลยุทธ์เพื่อการเรียนรู้รอบด้านพร้อมรับ AEC

“เอยูเอ” ก้าวย่า…

เทสโก้ โลตัส ร่วมปกป้องทะเลไทย จับมือกลุ่มพิทักษ์พีพี-หน่วยงานท้องถิ่น รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก สร้างสังคม “ปันเป๋า” บนเกาะ-ทั่วประเทศ หวังลดปัญหาขยะอันตรายคร่าชีวิตสัตว์น้ำนับไม่ถ้วน

เทสโก้ โลตัส ร่ว…

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มคุณค่า”บัณฑิตแรงงาน” ก.แรงงานแนะพื้นที่ชายแดนใต้ทำงานเชิงรุก

สัมมนาเชิงปฏิบัต…

การประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการเมืองและการประชุมคณะกรรมาธิการพิเศษว่าด้วยการก่อตั้งรัฐสภาเอเชียของ APA หารือข้อราชการร่วมกับนายสุชาติ เลียงแสงทอง

วันที่ 15 มีนาคม…

ยื่นหนังสือถึง ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผ่าน นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

วันที่ 16 มีนาคม…

คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำโดย นางพิไลพรรณ สมบัติศิริ ประธานคณะกรรมาธิการฯ เดินทางเยือนและประชุมทวิภาคี ณ สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 11-16 มีนาคม 2560

คณะกรรมาธิการการ…

พลโท ชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานคณะกรรมาธิการการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 16 มีนาคม…

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี พ.ศ. 2560 รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ 16 มีนาคม…

กลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย – ฟินแลนด์ นำโดย นายฉัตรชัย ปิยะสมบัติกุล ประธานกลุ่มฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงรับรอง อาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ Ms. Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฟินแลนด์ประจำประเทศไทย และคณะ เนื่องในโอกาสที่เอกอัครราชทูตฯ เข้ารับตำแหน่ง ณ ประเทศไทย

วันที่ 14 มีนาคม…

โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Krabi Art Olympics 2018”

Krabi Art Olympi…