Tags : #ข่าวชัดประเด็นจริง #ข่าวชัดออนไลน์

พิธีเปิดและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบรัฐสภาและการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

วันที่ 10 มีนาคม 2560 เวลา 09.30 นาฬิกา ณ ห้อง 219 ชั้น […]

436 views

ขอเรียนเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่หมุน ฐิตสีโล ขนาดเท่าองค์จริง พร้อมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ

ขอเรียนเชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อรูปเหมือนหลวงปู่ห […]

1,800 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }