Tags : #ข่าวชัดประเด็นจริง #ข่าวชัดออนไลน์

ด่าน ตม.จว.ตาก ปฏิบัติการช่วยเหลือ เหตุไฟไหม้รถโดยสารแรงงานต่างด้าว ร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากและฝ่ายปกครอง

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 พ.ต.อ.แมน รัตนประทีป ผู้กำกั […]

649 views

จากปัญหาราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีปริมาณลดน้อยลง วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (STC) ได้มองเห็นปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาระบบรถตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์เก่งกล้า กุณรักษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีย […]

228 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }