Tags : #ข่าวชัดประเด็นจริง #ข่าวชัดออนไลน์

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.บุรีรัมย์ เตรียมสถานที่จัดสำหรับแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35

สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.บุรีรัมย์ เตรียมสถานที่จ […]

652 views

ประธานเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ติวเข้มเด็กเยาวชนตำบลเสื่องข้าว เพิ่มทักษะให้พึ่งพาตนเองได้

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 ที่โรงแรมแกลลอรี่ดีไซน์ อำเภ […]

125 views

นิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมรายงานกาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานสิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการนิคมอุสาหกรรมแหลมฉบัง อันเป็นนิคมฯภายใต้การบริหารและกำกับดูแลของ กรอ. โดยมีการให้บริการด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆซึ่งได้รับมติเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ElA)จากสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

นิคมอุสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.)เปิดรับฟังความคิดเห็นต่ […]

91 views

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.)

วันที่ 26 มีนาคม 2561 เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุมสำนักงา […]

168 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }