Tags : #ข่าวชัดประเด็นจริง #ข่าวชัดออนไลน์

เปิดศูนย์ความงามและเลเซอร์ลาดพร้าว และเสวนา หัวข้อ”เนรมิตความงามและรักษาโรคผิวหนัง ด้วยนวัตกรรมเลเซอร์

เปิดศูนย์ความงาม ศ.ดร.นพ.สมศักดิ์ โล่ห์เลขา ประธานกรรมก […]

847 views

ศูนย์สหวิทยาการมะเร็งบำบัด ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “ไขรหัสลับ สารสกัดกัญชารักษามะเร็ง” ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่

ศูนย์สหวิทยาการมะเร็งบำบัด ได้จัดเสวนาในหัวข้อ “ไ […]

692 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }