Tags : #ข่าวชัดประเด็นจริง #ข่าวชัดออนไลน์

มหาวิทยาลัยบูรพานัดประชุมชี้แจงกรณีมีข่าวในโซเชียล ว่าทางมหาวิทยาลัยปิดประตูขังสสุนัขที่อาศัยอยู่ใต้ถุนอาคารที่พักนิสิต โดยมีผู้ที่ให้อาหารสุนัขประจำ และ วอช

ตามที่มีขาวในโลกโซเชียล โดยโพตส์ว่าวันที่ (15/03/2562) […]

3,141 views

บรรยากาศการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่วงหน้า เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดนราธิวาส มีเจ้าหน้าที่และประชาชนมารอใช้สิทธิอย่างคึกคัก

วันที่ 17มี.ค.2562 บรรยากาศ ที่อาคารอเนกประสงค์อำเภอรือ […]

445 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }