Tags : #ข่าวชัดประเด็นจริง #ข่าวชัดออนไลน์

มูลนิธิหลวงปู่สรวงนำรถท่องเที่ยววัดไพรพัฒนานำผู้แทนวัฒนธรรมนานาชาติงานเทศกาลศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านนานาชาติ16 ประเทศ เที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ที่วัดสระกำแพงใหญ่ อำเภออุทุ […]

2,013 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }