Tags : #ข่าวชัดประเด็นจริง #ข่าวชัดออนไลน์

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานประกอบพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2560

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นปร […]

145 views

พม.จัดการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ เปิดเวทีระดมความคิดเห็นสร้างครอบครัวเข้มแข็งเน้นการสร้างหลักประกันของครอบครัวเพื่อสร้างประชากรคุณภาพ

พม.จัดการประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ เปิดเวทีระดมความ […]

164 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }