Tags : ข่าวชัดประเด็นจริงรายงาน

นายเจริญ เปลี่ยวจิตร นายอำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฏร์ธานีเป็นประธานมอบเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในส่วนของจังหวัดสุราษฏร์ธานีจำนวน 30

  วันที่ 28 ก.พ. 60 เวลา 10.30 น.ที่ว่าการอำเภอท่า […]

1,547 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }