Tags : ข่าวชัดประเด็นจริง

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่แจกสิ่งของให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งถูกน้ำท่วม แล้วหลายชุมชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่แจกสิ่งของให้ประช […]

36 views

จ.ระยอง เปิดนิทรรศการภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชนในจังหวัดระยอง

จ.ระยอง เปิดนิทรรศการภาพพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจของ […]

32 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }