Tags : ข่าวชัดประเด็นจริง

จัดโครงการเซ่นไหว้ดวงวิญญาณไร้ญาติ ประจำปี 2561 เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ขับขี่ยานพาหนะบนท้องถนนให้ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ

บริเวณสี่แยกบ้านบึงพัฒนา หรือแยกเอ็ม 16 นายสุรสิตย์ กัง […]

204 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }