Tags : ข่าวชัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่แจกสิ่งของให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งถูกน้ำท่วม แล้วหลายชุมชน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่แจกสิ่งของให้ประช […]

22 views

หนุ่มฉวยโอกาสเก็บค่าจอดรถผู้มากราบพระบรมฉายาลักษณ์ คันละร้อย ถูกถามตอบอ้ำอึ้งอ้างพี่ให้เก็บค่าจอด (มีคลิป)

หนุ่มฉวยโอกาสเก็บค่าจอดรถผู้มากราบพระบรมฉายาลักษณ์ คันล […]

34 views

น้ำท่วมหนักพระเดือดร้อนวอนคุณโยมช่วยด้วย!!เจ้าคณะจังหวัดร้องทุกข์วอนญาติโยมช่วยวัดถูกน้ำท่วมพระสงฆ์และชาวบ้านขาดแคลนเรือพาย

น้ำท่วมหนักพระเดือดร้อนวอนคุณโยมช่วยด้วย!!เจ้าคณะจังหวั […]

67 views

พะเยา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสาฯ ด้านการประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

พะเยา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ชี้แจงการปฏิบั […]

294 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }