Tags : ข่าวชัด

“กำนันสุเทพ” โดนอีก เดินคารวะแผ่นดินเมืองน่าน เจอป้ายข้อความต่อว่าขับไล่ พร้อมเสียงตะโกนด่าตามไปถึงโรงแรมที่พัก

วันที่ 19 มกราคม 2562 นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ร่วมก่อตั […]

1,643 views

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจ.นราธิวาสติดอาวุธทางปัญญาให้ความรู้ทักษะแก่คณะครูและนักเรียนในโรงเรียน ในการป้องกันและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลา

นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป […]

13 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }