Tags : #ข่าวจังหวัดตราด #ตราด #ข่าวชัดประเด็นจริง

เครือข่ายหนี้สินชาวนาเกษตรกรแห่งประเทศไทย ในจังหวัดจันทบุรี ยื่นหนังสือ ผ่านรองผู้ว่าราชการจังหวัด ขอเกษตรกรมีส่วนร่วมในการแก้ไข

วันนี้ ( 6 ก.ค.61 ) ที่หน้าศาลากลางจังหวัดจันทบุรี ตัวแ […]

74 views

กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ เทพรัตน์การุญ เป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเทพรัตน์การุญ ครั้ง

ที่อาคารเทพรัตน์การุญ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอา […]

74 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }