Tags : #ข่าวจังหวัดตราด #ตราด #ข่าวชัดประเด็นจริง

กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุ เทพรัตน์การุญ เป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเทพรัตน์การุญ ครั้ง

ที่อาคารเทพรัตน์การุญ ศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอา […]

65 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }