Tags : ข่าว

“น้ำเห็ดกระด้าง”เตรียมสู่ตลาด MLM จับมือ”สยามรัตนา”นำสินค้าหมู่บ้านเห็ด เปิดตลาดขายตรงเพราะของดีมีคุณภาพ ถึงกลุ่มเป้าหมาย 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ณ โรงแรมหนองหาน แกรนด์โฮเทล […]

204 views

ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ แถลงข่าวการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง กรณีมีการเผยแพร่คลิปเสียงการสนทนาเกี่ยวกับการเลือกคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง

วันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 11.45 นาฬิกา ณ ห้องโถง ชั้น […]

57 views

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิดเวที แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ครั้งที่ 2/2561

“เปิดเวทีขับเคลื่อน ศพก. ครั้งที่ 2/2561” วันที่ 23 เมษ […]

97 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }