Tags : ข่าว

อำเภออุทุมพรพิสัยมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะกิจ ในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อำเภออุทุมพรพิสัยมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่จิตอาสาเฉพาะก […]

29 views

หนุ่มฉวยโอกาสเก็บค่าจอดรถผู้มากราบพระบรมฉายาลักษณ์ คันละร้อย ถูกถามตอบอ้ำอึ้งอ้างพี่ให้เก็บค่าจอด (มีคลิป)

หนุ่มฉวยโอกาสเก็บค่าจอดรถผู้มากราบพระบรมฉายาลักษณ์ คันล […]

37 views

พังงา..ชาวบ้านเป็นห่วง !!! โครงการติดตั้งทุ่นผูกเรือแบบทุ่นลอยในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดพังงา  สร้างไม่นานเริ่มชำรุด และอปท.ในพื้นอาจะต้องตั้งงบซ่อมบำรุงบานเบอะหลังพ้นระยะประกันสัญญา

พังงา…ชาวบ้านเป็นห่วง !!! โครงการติดตั้งทุ่นผูกเร […]

197 views

พะเยา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ชี้แจงการปฏิบัติหน้าที่ จิตอาสาฯ ด้านการประชาสัมพันธ์ เตรียมพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

พะเยา..สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา ชี้แจงการปฏิบั […]

303 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }