khaochad.com

กิจกรรมศึกษาสำรวจเส้นทางปราสาทศิลาภายใต้โครงการตามรอยแหล่งโบราณคดีภาษาศิลาเชื่อมโยงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมขอม (ชมคลิป)

( 26 มิ.ย.) นายข…