khaochad.com

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16 ปล่อยขบวนยานพาหนะช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง (ชมคลิป)

ที่บริเวณด้านหน้…

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 16 ส่งมอบผลงาน 3 โครงการ ให้กับประชาชน (มีคลิป)

พันเอก บัญชา หะร…

กองบัญชาการกองทัพไทย โดย สำนักงานพัฒนาภาค 4 ส่วนหน้า หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จัดงานวันเด็ก ปี 2562 ในพื้นที่ จชต.

เมื่อวันที่ 12 ม…