Tags : กลุ่มตัวแทนชาวบ้านอำเภอสังขละบุรีทองผาภูมิเข้าร้องประธานสภาให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ทับซ้อนกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศพื้นที่ทับที่ทำกินของพี่น้องประชาชนกว่า 2แสนไร่

กลุ่มตัวแทนชาวบ้านอำเภอสังขละบุรีทองผาภูมิเข้าร้องประธานสภาให้ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาที่ทับซ้อนกรณีอุทยานแห่งชาติเขาแหลมประกาศพื้นที่ทับที่ทำกินของพี่น้องประชาชนกว่า 2แสนไร่

กลุ่มตัวแทนชาวบ้านอำเภอสังขละบุรีทองผาภูมิเข้าร้องประธา […]

154 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }