Tags : กระทรวงการท่องเที่ยว จัดพิธีปล่อยตัว 32 ทีมผู้แข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วโลก ลงพื้นที่ลุยภารกิจ 6 วันกับการถ่ายทำภาพยนตร์สั้นทั่วไทย

กระทรวงการท่องเที่ยว จัดพิธีปล่อยตัว 32 ทีมผู้แข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์ กระทรวงการท่องเที่ยว จัดพิธีปล่อยตัว […]

2,850 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }