วีดีโอคลิป ทั้งหมด

กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด นำข้าราชการ ประชาชนร่วมพิธี วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงกู้ชาติ ครั้งที่

วันที่ ( 6 พ.ย.62 ) ที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ […]

3,736 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }