วีดีโอคลิป ทั้งหมด

กรมชลประทาน รับฟังความคิดเห็นโครงการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม การก่อสร้างอาคารบังคับน้ำในแม่น้ำจันทบุรี วางแผนบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ของประชาชน เกษตรกรในอนาคต

วันที่ ( 11 ส.ค.63 ) ที่ห้องประชุมจุลมณี 1 ชั้น 2 โรงแร […]

1,853 views

โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม ร่วมกับโรงพยาบาลคลองใหญ่จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา

เมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา ที่บริเวณป่าชายเลนหมู่ 9 หลังโรง […]

2,003 views

นายอำเภอโพธิ์ชัยเป็น​ประธานในวันกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำท้องที่ผู้เสียสละ บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชนอย่างแท้จริง (มีคลิป)

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมอำเภอโพธิ์ชัย นายชินกร […]

2,064 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }