วีดีโอคลิป ทั้งหมด

โรงเรียนแสงธรรมวิทยา มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 3 และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่

ที่โรงเรียนแสงธรรมวิทยา ตั้งอยู่เลขที่ 959 หมู่ 2 ตำบลห […]

3,087 views

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพไทย จัดโครงการพัฒนาแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนมอบวุฒิบัตรให้กับบันฑิตน้อย (มีคลิป)

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 09.00น.นายอนันชัย พูพิลึก นา […]

3,022 views

จังหวัดสระแก้ว KICK OFF รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอเขาฉกรรจ์

ที่ โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง ตำบลพระเพลิง อำเภอเขาฉกรรจ์ […]

3,025 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }