ข่าว ทั้งหมด

อาชีวศึกษาจังหวัดนครนายก ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานประกอบการที่ร่วมจัดอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี พัฒนากำลังคนคุณภาพป้อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

​สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาค […]

2,592 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }