ท่องเที่่ยว ทั้งหมด

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมเยี่ยมเยือนชุมชน ชมวิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี ประจำปี

วันที่1 ก.ค. 59 เวลา 14.30 น. ที่วัดพระธาตุหนองบัว ตำบล […]

1,294 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }