ข่าวสังคมและการเมือง ทั้งหมด

โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร “ปริญาชีวิต

โรงเรียนชราบาลวุฒิวิทยาลัยเทศบาลตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเ […]

1,566 views

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ และ โรงพยาบาลกระบี่นครินทร์อินเตอร์เนชั่ลแนล

มูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับจังหวัดกระบี่ องค์การบริหารส่วนจ […]

1,445 views

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาการบริหารจัดการน้ำ ณ บริเวณสามแยกนิคม ตำบนิคมสร้างตนเอง

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ลงพื้นที่ศึกษาปัญหาการบริห […]

1,249 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }