ข่าวสังคมและการเมือง ทั้งหมด

ตึกสงฆ์อาพาธ รพ.เขาคิชฌกูฏ ที่กองทุนนิธิพระพุทธบาทพลวง จัดสร้าง เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย

หลังพบความแออัดของการใช้บริการในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้น เปิด […]

3,555 views

โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ (อ่านว่านะวะมะราชานุสรณ์) เตรียมการจัดงานประดู่แดงเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ร.9 ที่ทรงให้กำเนิดโรงเรียน

ที่ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนนวมราชานุสรณ์(อ่านว่านะวะมะร […]

3,809 views

มหาวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนเรศวร จัดการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 12

วันที่ (6 พฤศจิกายน 2562) ที่มหาวิทยาลัยพลังงานทดแทนและ […]

3,729 views

ทุ่งทานตะวันแปลงแรกของลพบุรี บานแล้ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว

นางจิรารัตน์ มีงาม ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไ […]

3,835 views

ทหารชายแดนไทย-กัมพูชาเขาพระวิหารร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. พัฒนาลำน้ำ ลำคลองเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ห้วยตามาย ตำบลภูเงิน อำ […]

3,281 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }