ข่าวสังคมและการเมือง ทั้งหมด

ผู้เลี้ยงปลาหันมาใช้หัวปลาทูแขกเป็นอาหารปลากะพงขาวแทนตัวปลา และใช้อาหารเม็ดเสริมเพิ่มวิตามิน ปลากินดี ช่วยลดต้นทุน

เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวในกระชังใน ต.เกาะยอ อ.เมือง จ […]

1,646 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }