ข่าวสังคมและการเมือง ทั้งหมด

บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ สาขาหนองบัวลำภู จัดการประกวดนำเสนอผลงานวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน ระดับจังหวัด

วันนี้(12 ตค.)ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมชวนพิศ โ […]

2,097 views

งานไหลเรือไฟริมโขงชักป่วน หลังมีประชาชนในละแวกตลาดอินโดจีน ที่ไม่เห็นด้วยกับองค์กร(หากิน)เอกชนแห่งหนึ่งอ้าง 8 องค์กร

งานไหลเรือไฟริมโขงชักป่วน หลังมีประชาชนในละแวกตลาดอินโด […]

944 views

เมืองพัทยาเปิดอาคารจอดรถอัตโนมัติรองรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเกาะล้านหลังที่ผ่านมามีการปิดปรับปรุง

เมืองพัทยาเปิดอาคารจอดรถอัตโนมัติแล้วหลังจากมีการปิดปรั […]

1,956 views

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “คุณสมบัติ ลักษณะต้องห้าม และเหตุแห่งการสิ้นสุดสมาชิกภาพของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมรัฐส […]

1,271 views

รองหัวหน้าคณะผู้แทนสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นำคณะผู้แทนฯ ร่วมประชุมทวิภาคีกับรองประธานสภาผู้แทนราษฎร และ คณะผู้แทนรัฐสภาสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

วันที่ 2 ตุลาคม 2559 เวลา 12.00-12.30 นาฬิกา ณ โรงแรม T […]

1,971 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }