ข่าวสังคมและการเมือง ทั้งหมด

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาคสภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธา […]

2,068 views

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จังหวัดยโสธร(คปภ.ยโสธร )ขับเคลื่อนโครงการ ”ประกันภัย พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

วันนี้(23ส.ค.62) นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังห […]

1,972 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }