ข่าวสังคมและการเมือง ทั้งหมด

บรรยากาศเลือกตั้งช่วงเช้าที่ สระบุรี ยังไม่คึกคัก!! ขณะวัยรุ่นส่วนใหญ่ที่ใช้สิทธิ์เผยต้องการคนใหม่ของใหม่มาบริหารท้องถิ่นแน่นอน

ส่วนบรรยากาศการเลือกตั้ง นายก อบจ.และสมาชิก อบจ. ของจัง […]

2,710 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }