ข่าวสังคมและการเมือง ทั้งหมด

สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย(สภาเอสเอ็มอี) แสดงความยินดีกับตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม(ท่านกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์)

สภาวิสาหกิจขนาดกลางและขราดย่อมไทย(สภาเอสเอ็มอี) แสดงควา […]

980 views

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานของผู้ชนะการประกวดเรื่อง “ความดี” ตามพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ 17 ตุลาคม 2560 เวลา 16.30-18.40 นาฬิกา ณ ลานอีเด […]

46 views

อุดรธานี.ผกก.ตชด.24 นำนักเรียนนายสิบ นำชมนิทรรศการ ภาพถ่ายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

อุดรธานี.ผกก.ตชด.24 นำนักเรียนนายสิบ นำชมนิทรรศการ ภาพถ […]

126 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }