ข่าวต่างประเทศ ทั้งหมด

ประเทศเกาหลีใต้ — ประเทศสหรัฐฯและเกาหลีใต้กำลังจะเริ่มต้นก­ารฝึกซ้อมทางทหารร่วมกันที่ใหญ่ที่สุด ประเทศเกาหลีเหนือได้มาขู่ว่าจะโจมตีด้วยน­ิวเคลียร์เพื่อป้องกันตัวเอง

  SEOUL ประเทศเกาหลีใต้ — ประเทศสหรัฐฯและเกาหลีใต้ […]

848 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }