ข่าวต่างประเทศ ทั้งหมด

ประธานสภาแห่งชาติสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เชิญประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเข้าร่วมการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 26

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรอง ช […]

82 views

  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าห่มกันหนาวพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบภัยหนาวในจังหวัดพะเยา (

  วันนี้(30 พ.ย.60) เวลา 10.00 น. สมเด็จพระเจ้าอยู […]

401 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }