ข่าวต่างประเทศ ทั้งหมด

วชช.นธ.จัดกิจกรรมการให้ความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาภายใต้โครงการเรียนรู้วิถีชุมชน “พอเพียง ตามรอยพ่อหลวง ร.9″ เพื่อสืบสานพระราชดำรัสของพ่อหลวงร.9

ณ ห้องประชุมผกากรองวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส กรรมการสภาวิทย […]

2,565 views

อําเภอคลองใหญ่ จัดเตรียมความพร้อมลงตรวจสอบทําความสะอาดขุดลอกรางน้ำตัดแต่งกิ่งไม้รางนํ้าไหลที่มีสิ่งขีดขวางตามรางน้ำไหลให้สะดวก

เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา นายพีระ การุญ นายอําเภอคลองใหญ่ […]

2,135 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }