ข่าวชัดประเด็นจริง ทั้งหมด

สนองนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือร่วม “สืบสาน รักษาและต่อยอด” เรียนรู้ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของ กองทัพเรือ

วันที่ 15 ก.ค.62 พลเรือตรี นันทพล มาลารัตน์ ผู้บัญชาการ […]

1,491 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }