ข่าวชัดประเด็นจริง ทั้งหมด

เตรียมความพร้อมของกองเรือยุทธการ ในการฝึกกองทัพเรือประจำปี 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกใหญ่ในช่วงกลางเดือนพฤษาคม และต้นเดือนมิถุนายน

การฝึกเตรียมความพร้อมของกองเรือยุทธการ ในการฝึกกองทัพเร […]

341 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }