ข่าวชัดประเด็นจริง ทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องยื่นขอรับใบอนุญาตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ พ.ศ.2559

  กระทรวงเกษตรฯ โดยกรมประมง ประกาศถึงผู้ทำการเพาะเ […]

387 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }