ข่าวชัดประเด็นจริง ทั้งหมด

ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษนำสื่อมวลชนจังหวัดศรีสะเกษสำรวจแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกอำเภอขุนหาญ (มีคลิป)

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 ที่บริเวณน้ำตกห้วยจันทร์ บ้า […]

3,525 views

ประชุมปรึกษาหารือ แนวทางการปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาอำเภอเดชอุดมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองเดชอุดม

วันจันทร์ ที่ 21ตุลาคม 2562เวลา 10.00 น.ณ.ห้องประชุมพระ […]

3,832 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }