ข่าวชัดประเด็นจริง ทั้งหมด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการจัดทำดอกไม้จันทน์ แสดงความอาลัยถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค […]

72 views

อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งกองทุนพัฒนา SMEs ตามแนวประชารัฐ

นางจันทรรัตน์ ปิยพัทธไชย์ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ แจ […]

140 views

ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ เดินทางมาติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พร้อมรณรงค์ส่งเสริมและแนะนำการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นที่จังหวัดเชียงใหม่

นายจเร พันธุ์เปรื่อง ที่ปรึกษาประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร […]

157 views

คณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จัดสัมมนา เรื่อง “การปลูกจิตสำนึกในการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”

วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมกร […]

130 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }