ข่าวชัดประเด็นจริง ทั้งหมด

โครงการหลวงจังหวัดเชียงใหม่ นำผลผลิตผักปลอดสารพิษ ผักสดๆจากโครงการหลวง มาจัดจำหน่ายที่โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ มีสายพร […]

142 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }