ข่าวชัดประเด็นจริง ทั้งหมด

จ.จันทบุรี จัดงานวันครบรอบสถาปนากองทุนแม่ของแผ่นดิน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดีสนองตอบพระราชปณิธาน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี (มีคลิป)

วันที่ ( 25 พ.ย.63 ) ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเ […]

2,701 views

สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรีจัดโครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ รัฐช่วยเสริม เอกชนช่วยสร้างมีบริษัทเอกชนเปิดรับสมัครงาน 284 อัตรา

วันที่ ( 26 พ.ย.63 ) ที่ห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมนิวส์แทรเ […]

2,547 views

ศรีสะเกษ ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (มีคลิป)

วันที่ 25 พ.ย. 63 ที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานศรีสะเกษ น […]

2,469 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }