กู้ภัยอาสา ทั้งหมด

สค.พม.ร่วมกับภาครัฐ-เอกชน เร่งสร้างความเข้าใจกับพนักงานเจ้าหน้าที่ มุ่งขจัดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ความผิดเกี่ยวกับเพศ และปัญหาการค้ามนุษย์

สค.พม.ร่วมกับภาครัฐ-เอกชน เร่งสร้างความเข้าใจกับพนักงาน […]

411 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }