กู้ภัยอาสา ทั้งหมด

กระบี่เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดกระบี่ ขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้แนวคิด “สงกรานต์ปลอดภัย ส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

นายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธา […]

677 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }