กีฬา ทั้งหมด

รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมสนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ และร่วมประชุมกับผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในจังหวัดภาตใต้ตอนล่าง

  รัฐมนตรีท่องเที่ยวและกีฬาตรวจเยี่ยมสนามกีฬาเมือง […]

3,700 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }