Tags :

“แรมโบ้อีสาน” ลงพื้นที่มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันและประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด17ภาคเหนือ​ พร้อมเปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด กระทรวงมหาดไทย

23 กันยายน นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายก […]

2,968 views

จันทบุรี คณะกรรมการมูลนิธิอนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช อู่ต่อเรือบ้านเสม็ดงามแถลงข่าว เชิญชวนประชาชนร่วมขบวนแห่ดาบใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ถวายสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

วันที่ ( 22 ก.ย.63 ) ที่อนุสรณ์สถานสมเด็จพระเจ้าตากสินม […]

2,744 views

เทศบาลตำบลยางชุมน้อยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ จัดอบรมโครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การแส่วเสื้อพื้นเมืองอัตลักษณ์ศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ที่หอประชุมเทศบาลตำบลยางชุม […]

2,547 views
html { -webkit-filter: grayscale(100%); }