รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดงานสันนิบาตรสหกรณ์จังหวัดพะเยาเปิดตลาดสินค้าเกษตรกร

เปิดอ่าน 898 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

วันที่ 24 พ.ค60 เวลา 17.00 น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสันนิบาตรสหกรณ์จังหวัดพะเยาเปิดตลาดสินค้าเกษตรกร จังหวัดพะเยา ณ ลานสินค้าเกษตรกรเยื้องแขวงการทาง จ.พะเยา โดยงานครั้งนี้ ชมสินค้าเกษตรต่างที่มาจากพี่น้องเกษตรกรและ คอนเสร์ตศิลปิน# เอม๊อป#

ซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการร่วมจัดงาน ประธานหอการค้า ประธานสภาอุสาหกรรม หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น กำนั้น ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการสหกรณ์ เกษตรกร และนาย สุรพล เต็มสวัสดิ์ร่วมจัดงานสันนิบาตรสหกรณ์แห่งประเทศไทย พันธกิจ ของสันนิบาตรสหกรณ์ในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมพัฒนาขบวนการสหกรณ์ เปิดตลาดสินค้าเกษตรกรการเชื่อมโยงกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อเปิดโอกาศให้ผู้ผลิตร และผู้บริโภค โดยสถานที่ได้รับความอนุเคราะห์คุณวีรศักดิ์ กิตะพาณิชย์ เจ้าของไร่รื่นรมย์

ข่าว//ภาพ สมคิด วันดี
ปัณณวิชญ์ อยู่ดี ศูนย์ข่าวชัดประเด็นจริงพะเยารายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดงานสันนิบาตรสหกรณ์จังหวัดพะเยาเปิดตลาดสินค้าเกษตรกร

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/99061