อธิบดีสค.นำบุคลากรทำบุญประจำเดือน

เปิดอ่าน 229 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

เมื่อวัน 19 พ.ค. 60 เวลา 09.00 น. นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในกิจกรรมทำบุญประจำเดือนเดือนพฤษภาคม 2560 ณ วัดไตรมิตรวิทยาราม เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

  1. โดยกิจกรรมดังกล่าวได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านจิตใจ และส่งเสริมจริยธรรมตามค่านิยมองค์กร ตลอดจนสนับสนุนให้ผู้บริหารและบุคลากรของกรม ได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันเพื่อความเป็นศิริมงคลและสร้างบรรยากาศที่ดีภายในองค์กร

**************


TAGS ที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : อธิบดีสค.นำบุคลากรทำบุญประจำเดือน

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/98044