รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการติดตามผู้ประกอบธุรกิจ ครั้งที่ ๑๗

เปิดอ่าน 1,515 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

อุบลราชธานี….รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการติดตามผู้ประกอบธุรกิจ ครั้งที่ ๑๗

วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงแรมเนวาด้าคอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ นายสันติ เหล่าบุญเสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด“โครงการติดตามพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจ ในส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๑๗” ของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

โดยมีตัวแทนจากส่วนราชการ ผู้ประกอบธุรกิจในเขต จ.อุบลฯ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอและประชาชน เข้าร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและสอดส่องพฤติการณ์ของผู้ประกอบธุรกิจมิให้ละเมิดสิทธิของผู้บริโภค เพื่อเผยแพร่ความรู้ต่อผู้บริโภค และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ระดับภูมิภาค โดยชุดปฏิบัติการของ สคบ.ส่วนกลาง ร่วมกับชุดปฏิบัติการของ ศดธ.จว.อบ. ได้ลงพื้นที่ตรวจตราสอดส่องให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการด้วย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ศดธ.จ.อบ./สคบ.อบ.
ทศพร ก้อนแก้ว รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดโครงการติดตามผู้ประกอบธุรกิจ ครั้งที่ ๑๗

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/96159