ปปท.ฟันดาบลุยตรวจ’ตำบลละ5ล้าน จ.เพชรบูรณ์ เร่งสอบโกงยกอำเภอหนองไผ่

เปิดอ่าน 20,341 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

ปปท.ลุยตรวจ’ตำบลละ5ล้าน .’เพชรบูรณ์ เร่งสอบโกงยกอำเภอหนองไผ่


จากที่นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการ (ภตช.) และคณฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้าน กรณี การจัดสรรงบตำบลละ 5 ล้านบาท ใน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่ง อ.หนองไผ่ มีทั้งหมด 13 ตำบล มีงบประมาณกว่า 60 ล้านบาท เฉลี่ยแต่ละตำบลจะสามารถได้งบประมาณเกือบ 5 ล้านบาท เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ทีมงานข่าวชัดประเด็นจริงได้ร่วมเดินทางไปกับภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช.) เพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดสรรงบตำบลละ 5 ล้านบาท ใน อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

ทางคณะฯ ได้มีการสุ่มตรวจและพบว่าในบางพื้นที่อาจจะมีการทุจริต พื้นที่ที่คาดว่าจะมีการทุจริต ได้แก่ อบต.หนองไผ่ , อบต.ท่าแดง , เทศบาลตำบลบ่อไทย เป็นต้น พื้นที่ที่คาดว่าอาจจะมีการทุจริต โดยสังเกตุจาก อบต.หนองไผ่ จากการสร้างฝายกั้นน้ำ พบข้อขัดแย้งกันระหว่างงบประมาณของอำเภอหนองไผ่และอบต.หนองไผ่ว่าส่วนราชการใดเป็นผู้สร้างฝายกั้นน้ำกันแน่ เพราะจากป้ายในการจัดสรรงบประมาณ ระบุว่า อบต.หนองไผ่ ได้งบ 474,000 บาท และ อำเภอหนองไผ่ ได้งบ 477,500 บาท ซึ่งอาจจะมีการทุจริตในการจัดงบประมาณที่ซ้ำซ้อนกัน อบต.ท่าแดง มี 15 โครงการ ๆ ละ 321,000 บาท ซึ่งทั้ง 15 โครงการเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ค.ส.ล.)ทั้งหมด ซึ่งลงตรวจสอบพื้นที่จริงแล้วอาจจะมีการทุจริต เพราะทั้ง 15 โครงการ มีการเสนอราคาเดียวกันทั้งหมดแต่ระยะทางของถนนโดยวัดเป็นลูกบาศก์เมตรแล้วนั้น แต่ละโครงการจะมีขนาดไม่เท่ากันเทศบาลตำบลบ่อไทย พบโครงการที่คาดว่าจะทุจริต 3 ที่ ได้แก่ งบประมาณที่อนุมัติมาสร้างประปาหมู่บ้าน แต่ประปาหมู่บ้านไม่สามารถใช้ได้ งบอยู่ที่ 212,000 บาท ราคาจัดจ้าง 178,000 บาท
งบประมาณ 440,000 บาท ที่อนุมัติมาสร้างบ่อเก็บน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค มีความลึก 3 เมตร แต่พอส่งงานจริงความลึกเพียง 1 เมตรเท่านั้น ซึ่งปริมาณเนื้องานหายไปประมาณ 67 %
นอกจากนี้ยังได้รับการร้องเรียนให้ทีมงาน ภตช.เข้าตรวจสอบการอนุมัติให้สร้างถนนคอนกรีต โดยตามที่ตกลงกันต้องสร้างถนนคอนกรีตเพื่อให้เชื่อมกับถนนสายใดสายหนึ่ง แต่เมื่อดำเนินงานจริงมีการตัดถนนเพื่อให้เข้าไปรอบๆบ้านผู้บริหารเทศบาลบ่อไทย

และยังมีโครงการทำแนวกันดินพังทลายในเขตพื้นที่บ่อไทย ที่มีงบประมาณกว่า2แสนบาท แต่กับนำเสาปูนยาว 3 เมตร เพียง 10 ต้นเท่านั้นมาฝังแทนเสาเข็มซึงอาจไม่เหมาะสมกับราคา นอกจากนี้ยังได้รับการร้องเรียนให้ทำการตรวจสอบเรื่องเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของอำเภอหนองไผ่ ได้ขโมยเอาเสาไฟฟ้าของทางราชการมาขายให้กับเอกชนจริงหรือไม่ จากเหตุจากชาวบ้านได้มีการร้องเรียนมาว่า “มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคระดับสูง ในระดับอำเภอ ของอำเภอหนองไผ่ เอาเสาไฟฟ้าของราชการมาขาย จากนั้นก็มาทำเขื่อนพนังกั้นคลองและเอาปูนคอนกรีตทับเสาไฟ” โดยมีงบประมาณไม่เกิน 200,000 บาท แต่ต้องทำการตรวจสอบเพราะเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ของอำเภอหนองไผ่ มีพฤติกรรมในการลักขโมยทรัพย์สินของทางราชการมาขายให้กับเอกชนจริงหรือไม่อย่างไร

 


ทาง ภตช. ได้ลงหาข้อมูลมาก่อนลงตรวจกว่า 2 เดือน โดยเฉพาะ ฝายเนินมะกอก ม.6 ต.หนองไผ่ ที่แม้แต่ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน อบต. และ ปลัดอำเภอ ยังตอบไม่ได้ว่างานของใคร ข้อมูลทั้งหมด คณะทำงานตรวจสอบของ ภตช. ได้ลงสอบถามชาวบ้าน และ เก็บข้อมูล ภาพถ่าย ไว้ก่อนหน้าจะมีการแก้ไข ปกปิด ตามที่ได้ลงตรวจสอบจริง พบว่าอาจเข้าข่ายทุจริต ซ้ำซ้อน ทั้งโครงการ และ งบประมาณ ส่วนใหญ่เป็นงบซ่อมแซม แต่กลับพบว่ามีแต่การสร้าง และ ไม่ตรงตามที่ระบุและ ส่วนใหญ่ จะตกลงราคา และ มีเจ้าเดิมหรือคนใกล้ชิดผู้บริหาร ได้งานไป จึงอาจเข้าข่ายผิด พรบ.ฮั้ว ที่สำคัญ คนตรวจรับงานอาจเข้าข่ายต้องรับผิด

หลังจากทีมงานลงตรวจพื้นที่พบพิรุจที่ส่อออกแนวทุจริต จึงนำเสนอเรื่องร้องต่อ เลขา ป.ป.ท. และ รมว.มหาดไทย ฟัน ปูพรมสอบ งบ ตำบลละ 5 ล้านบาท ทั่วประเทศ 3.6 หมื่นล้านบาท ประเดิม อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ พร้อมส่งทีม ภตช จังหวัดต่างๆลงพื้นที่ อาทิ อุตรดิตถ์ ลพบุรี สิงห์บุรี ปทุมธานี นนทบุรี อำนาจเจริญ อุบลราชธานีในวันที่ 19 เมษายน 2560 ที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(ป.ป.ท.) ชั้น 28 อาคารซอฟแวร์ปาร์ค เวลา 10.00 น.ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) นำโดย นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการ ภตช และ คณะฯ จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อ นายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ต่อมา เวลา 13.30 น. ทางคณะฯ จะเดินทางไปยื่นหนังสือต่อ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ ด้วย ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านอำเภอหนองไผ่ และ ผู้ประกอบการ จำนวนกว่า 500 ราย ว่าอาจจะมีความไม่ชอบมาพากล กับ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ด้วยการสนับสนุนเงินลงทุนตำบลละ 5 ล้านบาท ให้กับ 7,225 ตำบล รวมวงเงิน 36,275 ล้านบาท ในส่วนเฉพาะของอำเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้รับจัดสรร โครงการ วงเงิน 62.045 ล้านบาท ดังนั้น ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) จึงมอบหมายให้ คณะทำงานตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภตช. ลงพื้นที่ 10-11 เมษายน พ.ศ.2560 โดยการลงพื้นที่ ตำบลหนองไผ่ ตำบลท่าแดง เทศบาลตำบลบ่อไทยฯ โดยการสุ่มตรวจ และรับฟังปัญหาโดยตรงจากชาวกว่า 500 ราย และ พบว่าแต่พื้นที่ โครงการที่ดำเนินการไปมีจุดบกพร่อง น่าสงสัย อาจจะเป็นการใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า อาจจะส่งมอบเนื้องานไม่ครบถ้วน ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการเท่าที่ควรดังนั้น ภาคีเครือข่ายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของชาติ(ภตช) จึงเรียนมายัง เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ(นายประยงค์ ปรียาจิตต์) ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.ขอให้ตรวจสอบการใช้งบประมาณโครงการมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล ด้วยการสนับสนุนเงินลงทุนตำบลละ 5 ล้านบาท จำนวน 62.045 ล้านบาท 13 ตำบล ทั้งหมด 222 โครงการ ของ อำเภอ หนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้
1.1 เป็นความต้องการของ ประชาชน ในหมู่บ้าน ตำบล และ มีความคุ้มค่า หรือไม่ ใช้งานได้หรือไม่
1.2.มีโครงการเหมือนกันแต่ซอยย่อย ใช้วิธีตกลงราคา เป็นการเลี่ยงสอบราคา ประกวดราคา หรือไม่
1.3.การทำราคากลาง การคำนวณ ปริมาณเนื้องาน ถูกต้อง เป็นไปตามมาตรฐาน หรือไม่
1.4 การตรวจรับงานเป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน ตาม TOR หรือไม่
1.5 ทางผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ มีแนวทางการกำกับติดตามโครงการรอบคอบ แล้วหรือไม่
2. พื้นที่ที่คาดว่าอาจจะมีการทุจริตหรืออาจจะจัดงบซ้ำซ้อน โดยสังเกตุจาก พื้นที่ตำบลหนองไผ่ จากการสร้างฝายกั้นน้ำ พบข้อขัดแย้งกันว่า เป็นงบประมาณของอำเภอหนองไผ่(ตำบลละ 5 ล้านบาท) หรือ งบของ อบต.หนองไผ่(งบปกติ) ว่าส่วนราชการใดเป็นผู้สร้างฝายกั้นน้ำกันแน่ เพราะจากป้ายในการจัดสรรงบประมาณ ระบุว่า อบต.หนองไผ่ เป็นผู้สร้าง โครงการก่อสร้างฝายแบ่งน่ำพร้อมผนังกันน้ำเซาะ หมู่ที่ 5 กว้าง 4 เมตร ยาว 38 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอรกรีตไม่น้อยกว่า 88.53 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบ 474,000 บาท(งบประมาณปี พ.ศ.2559) แต่ทางอำเภอหนองไผ่ ยันว่าเขาเป็นก่อสร้าง ซ่อมแซมฝายกั้นน้ำ หมู่ 6 เนินมะกอก ตำบล หนองไผ่ งบ 477,500 บาท(เป็นงบตำบลละ 5 ล้านบาท) ยังไม่สามารถยันได้ใครเป็นผู้สร้าง ข้อสังเกต(ราคาใกล้เคียงกัน แต่ปริมาณเนื้องานต่างกัน)
2.1.อบต.หน่องไผ่ มีโครงการก่อสร้างฝายแบ่งน่ำพร้อมผนังกันน้ำเซาะ หมู่ที่ 6 บริเวณหมู่ที่ 6 เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอรกรีตไม่น้อยกว่า 88.53 ลูกบาศก์เมตร ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบ 474,000 บาท (โครงการบรรจุอยู่ในแผน 3 ปี พ.ศ.2559-2561 หน้า 104 ลำดับที่ 6 )
2.2.อบต.หนองไผ่ มีโครงการก่อสร้างฝายแบ่งน่ำพร้อมผนังกันน้ำเซาะ หมู่ที่ 10 สระประมง กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร ลาดเอียง 6 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีปริมาตรคอรกรีตไม่น้อยกว่า 77.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.0 เมตร จำนวน 20 ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย งบ 429,000 บาท(งบประมาณปี พ.ศ.2560)
3.พื้นที่ ตำบลท่าแดง มี 16 โครงการ เป็นโครงการสร้าง ซ่อม ต่อเติม ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ทั้งหมด ซึ่งลงตรวจสอบพื้นที่จริงแล้วอาจจะมีการทุจริต เพราะทั้ง 16โครงการ มี 15 โครงการ ตั้งราคากลางงบประมาณใกล้เคียงกัน 321,000 – 323,023 บาท แต่ระยะทางของถนนโดยวัดเป็นลูกบาศก์เมตรแล้วนั้น แต่ละโครงการจะมีขนาด ปริมาตรแตกต่างกันมาก แต่ราคาใกล้เคียงกัน ซึ่งผิดปกติ ยกตัวอย่างการตรวจสอบ รายการ 21 โครงการต่อเติมซ่อมแซมถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 108 เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อมลูกรังไหล่ทางข้างละ 0.50เมตร งบ 321,372 บาท ก่อสร้างพื้นที่ ตำบลท่าแดง เท่าที่สอบความยาวการก่อสร้างถนน คสล.วัดได้แค่ 60เมตร(อาจจะวัดผิดก็เป็นได้จริงหรือไม่)
4.เทศบาลตำบลบ่อไทย(งบเทศบาลตำบลบ่อไทย) พบโครงการที่น่าสงสัย ได้แก่ 1. สร้างประปาหมู่บ้าน แต่ประปาหมู่บ้านไม่สามารถใช้ได้ เพราะ อาจจะไม่มีปั้มน้ำ ไม่มีสายไฟฟ้า ราคากลางงบอยู่ที่ 212,000 บาท แต่ตกลงราคาจัดจ้างอยู่ที่ 178,000 บาท 2.สร้างบ่อเก็บน้ำเพื่อใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ต้อง มีความลึก 3 เมตร ชาวบ้านบอกว่าอาจจะส่งงานจริงความลึกเพียง 1 เมตรเท่านั้น ซึ่งปริมาณเนื้องานหายไปประมาณ 67% งบประมาณ 440,000 บาท 3.การให้สร้างถนนคอนกรีต โดยตามที่ตกลงกันตามงบประมาณรายจ่ายต้องสร้างถนนคอนกรีตเพื่อให้เชื่อมกับถนนสายใดสายหนึ่งในหมู่บ้าน ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม แต่เมื่อดำเนินงานจริง อาจจะมีการทำถนนตัด เพื่อให้เข้าไปยังบ้านผู้บริหารเทศบาลบ่อไทยจริงหรือไม่
จะเห็นได้ว่า โครงการดังกล่าวมีจุดบกพร่องหลายจุดในโครงการภาพรวมทั้ง 3.6 หมื่นล้านบาท ราคากลางของการคำนวณอาจจะสูงเกินกว่าคามเป็นจริง เท่าตัว ถ้าเทียบกับราคากลางกระทรวงพาณิชย์ ใช้งานได้ไม่นานพังก่อน อีกทั้งยังไม่หมดระยะเวลาประกัน ก็ไม่มีใครมาซ่อม มีการดำเนินโครงการซ้ำๆกัน ใน ตำบล อำเภอ เดียวกัน แต่กลับไม่ สอบราคา ประกวดราคา ถ้าดำเนินการตามนี้รับรองได้เงินเหลือกลับคืนคลังไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท จึงอยากเรียนไปยัง ผู้ว่า สตง ช่วยปูพรมตรวจซ้ำทุกจุดเพื่อเรียกเงินคืน เนื่องจากปริมาณเนื้องานอาจจะน้อยกว่าเงินที่จ่ายจริงไปเยอะ ซึ่งถ้าโครงการนี้ไม่ตรวจให้เป็นตัวอย่าง ต่อไป รัฐบาลจัดงบอะไรลงไปก็จะสูญเงินเปล่าไปกว่าครึ่งไม่คุ้มภาษีของพวกเรา ขณะนี้ ผู้ประสาน ภตช แต่ละจังหวัดกำลังสุ่มตรวจ โครงการตำบลละ 5 ล้านบาท โครงการประชารัฐ ไม่ว่าจะเป็น อุตรดิตถ์ ลพบุรี สิงห์บุรี ปทุมธานี นนทบุรี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กำลังได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเลื่อยๆ ก็จะสรุปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

จนกระทั้งเมื่อวันที่ 5 พ.ค. ที่มงาน ภตช.พร้อมทีมงานข่าวชัดประเด็นจริง ลงพื้นที่ตรวจสอบ อีกครั้งหลังจากทาง นายอำเภอหนองไผ่พร้อมคณะศูยน์ดำรงธรรมออกมาชี้แจ้งเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ว่าไม่เป็นไปตามที่ ที่ภตช.เสนอ มีการก่อสร้างถนน หมู่ 9 ท่าแดงครบตามจำนวน โดยมีการนำป้ายไวนิวมาติดที่ทำการตรวจสอบ โดยมีค่าเฉลี่ยเป็น ตารางเมตร ทางทีมงาน ภตช.และข่าวชัดจึงลงตรวจสอบพื้นที่อีกครั้ง พบว่าจำนวนที่ทาง นายอำเภอชี้แจ้งนั้นก็ไม่ตรงตามจำนวน108 เมตรอยู่ดี
นอกจากนี้ทางทีมงาน ภตช.ยังลงพื้นที่ ฝายเนินมะกอกอีกครั้ง โดยนำตลับเมตรไปวัดตรวจสอบสถานที่ พบว่ามีการก่อสร้าง 2 ครั้ง จากป้ายในการจัดสรรงบประมาณ ระบุว่า อบต.หนองไผ่ ได้งบ 474,000 บาท ความยาว 38 เมตร และ อำเภอหนองไผ่ ได้งบ 477,500 บาทความยาว 25 เมตร ทางปกครองท้องถิ่นชี้แจงว่าไม่เป็นการก่อสร้างที่ทับซ้อนโดยมีหนังสือชี้แจ้งว่า ทาง อำเภอก่อสร้างความยาว 25 เมตร และทาง อบต.ก่อสร้าง 58 เมตร ตามเอกสารชี้แจ้ง แต่หลังจากทีมงานข่าวชัดลงตรวจสอบโดยใช้ตลับเมตรวัดฝ่ายพบ มีความยาวอยู่ 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ยาว 25 เมตรตามที่ป้ายอำเภอชี้แจง ช่วงที่2 ยาว38เมตรตาม อบต.ชี้แจงตามป้าย แต่คำชี้แจ้งของเอกสารท้องถิ่นแจ้งว่า อบต.ก่อสร้างความยาว 58 เมตร ทางทีมงานภตช.และข่าวชัดจึงตั้งข้อสังเกตุว่า อีก20 เมตร หายไปไหน !!
นอกจากนี้ทีมงานข่าวชัดพร้อม ภตช.ยังได้รับร้องเรียนจากชาวบ้านว่าถูกเจ้าหน้าที่เทศบาลระดับสูงของเทศบาลบ่อไทย อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ อาจใช้อำนาจหน้าที่ของตนอนุมัติงบประมาณ กว่า 7 หมื่นบาทเพื่อทำการขุดสระขนาดเกือบ 2 ไร่ บนพื้นที่เอกชนเพื่อใช้งานประโยชน์ส่วนตนเองของผู้บริหารเอง โดยที่เจ้าของที่ดินไม่ยินยอม ทางทีมงานข่าวชัดจึงลงพื้นที่ตรวจสอบในสถานที่ จริงก็พบว่ามีการใช้ประโยชน์จากสระจริง โดยมีการต่อระบบท่อน้ำเพื่อดูดน้ำจากสระไปยังบ้านผู้บริหาร เทศบาลบ่อไทยจริง จึงเก็บภาพไว้เป็นหลักฐาน ทางทีมข่าวจึง เข้าพูดคุยกับคุณบุญล้ำ เจ้าของที่ดินดังกล่าว จากการสอบถามคุณบุญล้ำ แจ้งกับทีมงานข่าวชัดว่า เมื่อประมาณ ปี2557 นายกเทศมลตรีบ่อไทยได้ว่าจ้างให้ผู้รับเหมามาขุดสระในที่ของคุณบุญล้ำ ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่ติดกับบ้านสวนของนายกเทศมลตรีบ่อไทย ทางด้านคุณบุญล้ำพร้อมสามีก็ไปแจ้งว่าไม่ให้ขุดเนื่องจากเป็นที่ของตน แต่นายกก็ไม่ยอมรับฟัง พร้อมยืนยันว่าจะขุดเพราะที่ดังกล่าวเป็นที่ของหลวงคำอ้างของนายกฯ แต่นางบุญลำและสามีก็นำเอกสารสิทธิ์มาแสดงว่าที่ดังกล่าวเป็นของตน แต่นายกบอกว่าถ้ามึงอยากได้ที่มึงก็เอาไปแต่กูจะเอาน้ำ และยังท้าทายให้ไปร้องขอความเป็นธรรมที่ไหนก็ไป ทางคุณบุญล้ำและสามีก็ไปร้องศูนย์ดำรงธรรมที่อำเภอถึง 2 ครั้งแต่เรื่องไม่คืบ จึงมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านข่าวชัดประเด็นจริง และทีมงาน ภตช. เพื่อหาแนวทางในการต่อสู้เพื่อขอที่คืน

หลังจากทีมงานข่าวชัดลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2560 ป.ป.ท.ลงพื้นที่เพชรบูรณ์ตรวจทุจริตโครงการตำบลละ 5ล้านที่ จ.เพชรบูรณ์ โดยนายประยงค์ ปรียาจิตต์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ในฐานะเลขานุการ ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ(ศอตช.) พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สตง. และ ปปช. ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล (ตำบลละ 5 ล้านบาท) ในอ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 13 ตำบล จำนวน 222 โครงการงบประมาณกว่า 62 ล้านบาท หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนแจ้งเบาะแสว่าอาจเกิดการทุจริต 69 โครงการ
นายประยงค์ กล่าวว่า ป.ป.ท.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากเครือข่ายต่อต้านทุจริต ภตช.ให้ทำการตรวจสอบโครงการฯ จ.เพชรบรูณ์จำนวน 69 โครงการ ใน 4 ตำบล ได้แก่ ตำบลท่าแดง ตำบลวังท่าดี ตำบลหนองไผ่ และตำบลบ่อไทย เนื่องจากอาจมีการทุจริต จึงลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยระหว่างการตรวจสอบมีประชาชนเข้าแจ้งเบาะแสและขอให้ตรวจสอบเพิ่มเติมอีกหลายตำบล เบื้องต้นตรวจสอบแล้ว 34 โครงการพบว่า มีข้อบกพร่องของโครงการที่ไม่เป็นไปตามแบบ และไม่ได้มาตรฐาน ซึ่งอาจส่อถึงการดำเนินงานที่ไม่ถูกต้องประมาณ 30 โครงการ ขณะที่ปปช.ตรวจสอบ 26 โครงการ พบความผิดปกติ 18 โครงการ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างถนนรอบลานออกกำลังกายสาธารณะ ตำบลหนองไผ่ เห็นชัดเจนว่ามีการทุจริตตั้งแต่การเขียนโครงการ ซึ่งจะขยายผลไปถึงผู้อนุมัติโครงการในระดับอำเภอ เพราะพบความผิดปกติจากการวัดเส้นรอบวงถนนมีความยาว 226 เมตร ขณะที่ในสัญญาจ้างกำหนดความยาวของถนนไว้ 517 เมตร ทั้งนี้ ป.ป.ท.และปปช.มีความเห็นร่วมกันว่าจะเร่งตรวจสอบทั้งหมด 222 โครงการใน จ.เพชรบูรณ์ เนื่องจากเชื่อว่า น่าจะมีโครงการทุจริตมากกว่านี้
นายประยงค์ กล่าวอีกว่า หลังการตรวจสอบเสร็จสิ้นจะทำหนังสือเสนอนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เพื่อรายงานให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทราบและแจ้งไปทางต้นสังกัดให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นอย่างไร แม้เม็ดเงินแต่ละโครงการจะไม่มาก แต่โครงการดังกล่าวดำเนินการทั่วประเทศ หากพบโครงการดำเนินการไม่ถูกต้อง จะได้แจ้งให้ผู้รับเหมามาซ่อมแซม เพราะโครงการยังอยู่ในระยะประกันอีก 1 ปี แต่หากยังนิ่งเฉยไม่ดำเนินการใดๆ จนหมดสัญญาประกัน เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบเอง ทั้งนี้ ในส่วนการตรวจสอบของ ป.ป.ท.และ ปปช. หากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนทุจริตจะดำเนินคดีอาญา และจะส่งต้นสังกัดให้ดำเนินการทางวินัยด้วย สำหรับประชาชนที่พบโครงการใดมีความผิดปกติสามารถแจ้งมาที่ป.ป.ท.หรือปปช.

 

ภาพข่าว/สุวรรณ  บัวโรย  ข่าวชัดประเด็นจริงรายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : ปปท.ฟันดาบลุยตรวจ’ตำบลละ5ล้าน จ.เพชรบูรณ์ เร่งสอบโกงยกอำเภอหนองไผ่

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/95637