การประชุมระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณ ์ครั้งที่ 10 มีผู้เข้าร่วม 22 ประเทศ

เปิดอ่าน 661 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณ ์ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 18 -21 เมษายน 2560 ณ กรุงฮานอยสาธารณรัฐ สังคมนิยมเวียดนาม

เพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐและขบวนการสหกรณ์ที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ของประเทศสมาชิกในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกได้เข้าร่วมประชุมกำหนดนโยบายแนวทางความร่วมมือเพื่อการพัฒนาประชากรในภูมิภาคให้เป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง สามารถปรับบทบาทให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน

ผู้เข้าร่วมประชุมจาก 22 ประเทศ ประกอบด้วยรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณ์ จำนวน 10 ประเทศ รวมทั้ง ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแลงานสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ระดับชาติของประเทศสมาชิกองค์การ ICA สำนักงานภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก จำนวน 12 ประเทศ


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : การประชุมระดับรัฐมนตรีที่รับผิดชอบงานสหกรณ ์ครั้งที่ 10 มีผู้เข้าร่วม 22 ประเทศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/92017