กฟผ.กระบี่ บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้

เปิดอ่าน 501 views
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0

กฟผ.กระบี่ บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้

วันที่ 20 เมษายน 2560 กฟผ.กระบี่ บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้และของประเทศ เพื่อสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้อมูลสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าของประเทศไทยและภาคใต้ ความจำเป็นในการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเทคโนโลยีสะอาด กระบวนการลำเลียงถ่านหิน

การเดินหน้าของ กฟผ.กับการพัฒนาโรงไฟฟ้าถ่านหินกระบี่ ณ กลุ่มศูนย์เรียนรู้เพาะพันธุ์อนุรักษ์กล้วยไม้ไทย เลขที่ 2 หมู่ที่ 3 บ้านป่าใหม่ ต.ดินอุดม อ.ลำทับ จ.กระบี่ ทั้งนี้นายประจวบ ภักดี ประธานกลุ่มศูนย์เรียนรู้เพาะพันธุ์อนุรักษ์กล้วยไม้ไทย กล่าวขอบคุณ กฟผ. ที่ได้เข้ามาให้ความรู้ความเข้าใจ และตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับโรงไฟฟ้ากระบี่ และโรงไฟฟ้าถ่านหิน จ.กระบี่

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : กฟผ.กระบี่ บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสถานการณ์พลังงานไฟฟ้าภาคใต้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/92012