กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการบัวแก้วสัญจร เพื่อให้ข้อมูล ภารกิจ ของกระทรวงลงสู่ประชาชนในพื้นที่(มีคลิป)

วันที่ 21 เมษายน 2017 0:58
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
474 views

 

กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการบัวแก้วสัญจร  เพื่อให้ข้อมูล ภารกิจ ของกระทรวงลงสู่ประชาชนในพื้นที่

นายชัยสิริ  อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธาน ในการเปิดโครงการบัวแก้วสัญจร ที่ จังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศได้จัดทำโครงการบัวแก้วสัญจรพบประชาชน ขึ้น โดยการนำข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางไปรับฟังความคิดเห็นและดูสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดตามแนวชายแดน เพื่อส่งเสริมให้นโยบายการต่างประเทศเป็นของประชาชนอย่างแท้จริง

และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายต่างประเทศและนโยบายด้านต่างๆ ของรัฐบาล และเพื่อให้ประชาชนตระหนักว่านโยบายต่างประเทศเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเกี่ยวข้องกับปากท้องและการดำรงชีวิต ซึ่งจากการดำเนินโครงการที่ผ่านมา มีประชาชนและข้าราชการในพื้นที่เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทำให้กระทรวงการต่างประเทศได้รับข้อมูล ข้อเท็จจริง ความต้องการและปัญหาจากประชาชนในพื้นที่บริเวณชายแดน แล้วนำมาเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินนโยบาย กำหนดมาตรการแก้ไขปัญหา และหารือกับผู้นำประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งประชาชนในพื้นที่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้

กณต  ทาทิพย์ : ข่าว/ภาพ  นครสวรรค์


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : กระทรวงการต่างประเทศ จัดโครงการบัวแก้วสัญจร เพื่อให้ข้อมูล ภารกิจ ของกระทรวงลงสู่ประชาชนในพื้นที่(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/91977