นครสวรรค์…ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมการตรวจติดตามโครงการของจังหวัดในเขตพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18(มีคลิป)

วันที่ 21 เมษายน 2017 0:28
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
420 views

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมการตรวจติดตามโครงการของจังหวัดในเขตพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18

นายจิรายุ นันท์ธราธร หัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุมในการตรวจคิดตามการดำเนินโครงการของจังหวัดในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18 โดยมี นายบันลือ สง่าจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุม พร้อมให้ข้อมูลรายละเอียดการตรวจราชการ ที่ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์  ซึ่งมีการตรวจติดตามการดำเนินโครงการต่างๆ ในจังหวัดนครสวรรค์ เช่น โครงการโรงเรียนคุณธรรม ของโรงเรียนวัดท่าไม้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ และในช่วงบ่ายหัวหน้าผู้ตรวจราชการฯ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2559 ของจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 2 โครงการ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังริมแม่น้ำปิง   หมู่12 ต.บ้านแก่ง อ.เมืองนครสวรรค์ และโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายพุวิเศษ – บ้านห้วยบง หมู่10 ต.เขา อ.พยุหะคีรี

กณต  ทาทิพย์ : ข่าว/ภาพ นครสวรรค์​


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : นครสวรรค์…ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ประชุมการตรวจติดตามโครงการของจังหวัดในเขตพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 18(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/91972