ชุมชนบ้านศรีเมืองชุมกับปัญหาเสาสัญญาณโทรศัพท์(มีคลิป)

วันที่ 20 เมษายน 2017 14:12
ถูกแชร์ทั้งหมด :: 0
3,098 views

ชุมชนบ้านศรีเมืองชุมกับปัญหาเสาสัญญาณโทรศัพท์

ตามที่ ชาวบ้านชุมชนบ้านศรีเมืองชุม ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้มีการร้องเรียนเรื่องผลกระทบจากเสาสัญญาณโทรศัพท์ เนื่องจากในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ประชาชนในพื้นที่เกิดปัญหาด้านสุขภาพ และได้มีกระบวนการแก้ไขปัญหา ดังนี้
วันที่ 17 มกราคม 2560 ได้ทำหนังสือร้องเรียนมายังศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา
วันที่ 18 มกราคม 2560 ได้ทำบันทึกข้อความร้องเรียนไปยังเทศบาลตำบลเวียงลอ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีการจัดเวทีประชุมเพื่อปรึกษาหาแนวทางแก้ไขปัญหาเสาสัญญาณโทรศัพท์ โดยมีท่านนายอำเภอจุน ผู้แทนหน่วยงาน ท้องถิ่น สาธารณสุข ศูนย์คุ้มครองสิทธิผู้บริโภคจังหวัดพะเยา และผู้ประกอบการ ซึ่งในที่ประชุมได้มีการแจ้งรายละเอียดผลการติดตั้งอุปกรณ์และพบว่าบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้มีการนำอุปกรณ์ของบริษัท โทเท็ลแอ็คเว็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) : DTAC มาติดตั้งเพิ่ม ซึ่งชาวบ้านเริ่มมีอาการมึนหัว ดังนั้นผู้แทนบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ได้เสนอแนวทางการแก้ไขซึ่งประกอบไปด้วย

จะนำอุปกรณ์ของบริษัท โทเท็ลแอ็คเว็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) : DTAC ที่มาติดตั้งเพิ่มออกจากเสา จะนำเรื่องการย้ายเสาไปแจ้งกับบริษัทเพื่อดำเนินการอย่างเร่งด่วน

ขอให้ประชาชนในพื้นที่นำเรื่องดังกล่าวแจ้งกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเพื่อทราบ

ช่วงเดือนมีนาคม 2560 ชาวบ้าน 8 ครอบครัว ที่อาศัยอยู่ใกล้เสาฯไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่บริเวณบ้านได้ จึงต้องย้ายไปกางเต็นท์นอนในทุ่งนา และย้ายไปอยู่ในสวน ห่างจากชุมชนไปอีก 3 กิโลเมตร

จนถึงปัจจุบันพบว่ายังไม่มีการดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้งประชาชนยังทราบอีกว่า การขออนุญาตก่อสร้างเสาอากาศโทรคมนาคมโครงสร้างเสาเหล็ก มีความไม่ชัดเจน คือ มาขออนุญาต แต่บริษัทไม่มารับใบอนุญาต แต่ได้รับการปล่อยคลื่น
พบว่าการทำความเข้าใจก่อนที่จะมาติดตั้งเสาฯ มีหลักฐานรูปถ่าย 2 คน ที่ไม่ใช่คนในพื้นที่ และกระบวนการทำความเข้าเป็นเพียงการนำเอกสารไปแจกให้ประชาชนและถ่ายรูปเท่านั้น
การนำเอาอุปกรณ์ของบริษัท โทเท็ลแอ็คเว็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) : DTAC มาติดตั้งบนเสา AIS ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556

ดังนั้นทางชุมชนฯจึงขอให้ทาง กสทช.และผู้ที่เกี่ยวข้อง โปรดระงับการออกใบอนุญาต สั่งระงับการส่งสัญญาณ สั่งรื้อถอน และย้าย ออกจากพื้นที่ เพื่อไปตั้งในสถานที่ ประชาชนยอมรับและอยู่อย่างปกติสุข เพื่อสุขภาพของประชาชน ลูก หลาน ในพื้นที่และภาพลักษณ์อันดีของบริษัทในแง่สังคมและสิ่งแวดล้อม

ข่าว ปัณณวิชญ์ อยู่ดี
ภาพ สมคิด วันดี
ศูนย์ข่าวชัดประเด็นจริง จ.พะเยารายงาน


แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคลิป : ชุมชนบ้านศรีเมืองชุมกับปัญหาเสาสัญญาณโทรศัพท์(มีคลิป)

ร่วมแสดงความคิดเห็น


http://www.khaochad.com/91891